Color distribution information for the reduced-reference assessment of perceived image quality

J.A. Redi, P. Gastaldo, I.E.J. Heynderickx, R. Zunino

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    49 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Color distribution information for the reduced-reference assessment of perceived image quality'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen