Collisions of doubly spin-polarized, ultracold 85Rb Atoms

J.R. Gardner, R.A. Cline, D. Miller, D.J. Heinzen, H.M.J.M. Boesten, B.J. Verhaar

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  141 Citaten (Scopus)
  125 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Collisions of doubly spin-polarized, ultracold 85Rb Atoms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Fysica en Astronomie