Collision of anticyclonic, lens-like eddies with a meridonial western boundary

L. Zavala Sansón, F. Graef, E.G. Pavia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
67 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Collision of anticyclonic, lens-like eddies with a meridonial western boundary'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen

Aarde en milieuwetenschappen