Collision-induced intramultiplet mixing for the Ne**{(2p)5(3p)} + He or Ne system

M.P.I. Manders

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

321 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Verhaar, Boudewijn, Promotor
  • Beijerinck, Herman, Co-Promotor
Datum van toekenning17 mei 1988
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1988

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit