Collision dynamics of colliding wet solids : rebound and rotation analysis

B. Crügera, S. Heinrich, Y. Tang, J. Scholte, N.G. Deen, J.A.M. Kuipers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

36 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelFluidization XV, 2-27 May 2016, Quebec, Canada
Aantal pagina's1
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit