Collective scattering and optical probing as turbulence diagnostics

P.J. vd Mortel, D.C. Schram

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

26 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Collective scattering and optical probing as turbulence diagnostics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie