Collective cell durotaxis emerges from long-range intercellular force transmission

Raimon Sunyer, Vito Conte, Jorge Escribano, Alberto Elosegui-Artola, Anna Labernadie, Léo Valon, Daniel Navajas, José Manuel García-Aznar, José J. Muñoz, Pere Roca-Cusachs, Xavier Trepat

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

245 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Collective cell durotaxis emerges from long-range intercellular force transmission'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen