Collapse of turbulence in stably stratified channel flow : a transient phenomenon

J.M.M. Donda, I.G.S. Hooijdonk, van, A.F. Moene, H.J.J. Jonker, G.J.F. Heijst, van, H.J.H. Clercx, B.J.H. Wiel, van de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
81 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Collapse of turbulence in stably stratified channel flow : a transient phenomenon'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen