Collage van Koper en Schoon Beton

K. Peterse, F. Herwijnen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

Architect Charles Vandenhove heeft zich met de renovatie van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag vooral gericht op het met elkaar in balans brengen van alle oude en nieuwe onderdelen. Het beeld aan de buitenzij de is verrijkt met een eigentijdse kantoor- en toneeltoren, waaraan inmiddels de Betonprijs is toegekend. Het scherp geprofileerde schone beton steekt af bij de koperen felsdaken en de oude natuurstenen gevel. Het vernieuwde complex mag dan in vogelvlucht een lappendeken van materialen lijken, binnen heeft Vandenhove meer eenheid gebracht.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)32-37
TijdschriftDetail in Architectuur
Volume2000
Nummer van het tijdschriftmaart
StatusGepubliceerd - 2000

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Collage van Koper en Schoon Beton'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit