Collaborative research and development (R&D) for climate technology transfer and uptake in developing countries: towards a needs driven approach

David Ockwell, Ambuj Sagar, Heleen de Coninck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Collaborative research and development (R&D) for climate technology transfer and uptake in developing countries: towards a needs driven approach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen