Cold War Kitchen: Americanization, Technology, and European users

R. Oldenziel (Redacteur), K. Zachmann (Redacteur)

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekredactieAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Cold War Kitchen: Americanization, Technology, and European users'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Kunst en humaniteit