Cold-induced vasoconstriction at forearm and hand skin sites: the effect of age

B.R.M. Kingma, A.J.H. Frijns, W.H.M. Saris, A.A. Steenhoven, van, W.D. Marken Lichtenbelt, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
98 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cold-induced vasoconstriction at forearm and hand skin sites: the effect of age'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Sociale wetenschappen