Cold gas plasmas in biology and medicine

E. Stoffels - Adamowicz

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of a Colloquium of the Faculty of Applied Physics, 23 February 2006, Eindhoven, The Netherlands
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit