Cold gas plasmas in biology and medicine

E. Stoffels - Adamowicz

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 14th Gaseous Electronics Meeting, 5-9 February 2006, Batemans Bay, Australia
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit