Cold gas plasma for treatment of dental caries

E. Stoffels - Adamowicz

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 5th International Conference of Medical Sciences 2006, 19-21 December 2006, Cairo, Egypt
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit