Cold-Formed Steel Examples to the Theory and Finite Element Implementation of Plasticity

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

36 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cold-Formed Steel Examples to the Theory and Finite Element Implementation of Plasticity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie