Cold electron beams from trapped atoms

G. Taban, B. Fleskens, M.P. Reijnders, E.J.D. Vredenbregt, O.J. Luiten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelPhysics@FOM Veldhoven 2009, Veldhoven, The Netherlands, 20-21 January 2009
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit