Cohesive zone modeling for arbitrary crack growth in bulk material

M.A.C. Thurlings, J.J.C. Remmers

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTU/e
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit