Cohesion and coupling metrics for workflow process design

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

82 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cohesion and coupling metrics for workflow process design'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science