Coherent vortex structures in stratified fluids

J.-B. Flór

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

625 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics and Science Education
Begeleider(s)/adviseur
  • van Heijst, Gert-Jan, Promotor
  • van Steenhoven, Anton A., Promotor
Datum van toekenning26 mei 1994
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1994

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit