Coherent light-matter interaction in arrays of plasmonic structures

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

299 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Gómez Rivas, Jaime, Promotor
  • Fiore, Andrea, Promotor
Datum van toekenning24 apr. 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4740-1
StatusGepubliceerd - 24 apr. 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit