Coherent Cross-Polarization Theory for a Spin-½ Coupled to a General Object

P.C.M.M. Magusin, W.S. Veeman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Coherent Cross-Polarization Theory for a Spin-½ Coupled to a General Object'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Physics