Coherent absorption in weakly absorbing layers

G. Pirruccio

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

580 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Gómez Rivas, Jaime, Promotor
  • Fiore, Andrea, Promotor
Datum van toekenning13 nov 2014
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-6259-368-8
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit