Coherent absorption and enhanced photoluminescence in thin layers of nanorods

G. Pirruccio, G. Lozano, Y. Zhang, S.R.K. Rodriguez, R. Gomes, Z. Hens, J. Gómez Rivas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
100 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Coherent absorption and enhanced photoluminescence in thin layers of nanorods'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen