Coherent absorption and enhanced photoluminescence in thin layers of nanorods

G. Pirruccio, G. Lozano, Y. Zhang, S.R.K. Rodriguez, R. Gomes, Z. Hens, J. Gómez Rivas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
94 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Coherent absorption and enhanced photoluminescence in thin layers of nanorods'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie