Cognitive subtypes in non-affected siblings of schizophrenia patients: characteristics and profile congruency with affected family members

P.J. Quee, B.Z. Alizadeh, A. Aleman, E.R. Heuvel, van den

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cognitive subtypes in non-affected siblings of schizophrenia patients: characteristics and profile congruency with affected family members'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Psychology