Cognitive development in absence epilepsy during long-term follow-up

Eric L.A. Fonseca Wald, Sylvia Klinkenberg, Twan P.C. Voncken, Saskia C.M. Ebus, Albert P. Aldenkamp, Johan S.H. Vles, R. Jeroen Vermeulen, Jos G.M. Hendriksen, Mariette H.J.A. Debeij-van Hall (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
129 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cognitive development in absence epilepsy during long-term follow-up'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Psychology

Neuroscience