Cognitive aesthetics

Hyukjin Kang, Wouter Hilhorst (Corresponding author), Sang Keun Song (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1900 Downloads (Pure)

Samenvatting

A description of a design experiment carried out with students of Korea National University of Transportation - Department of Architecture, and a subsequent design for a fictitious Korean Pavilion for the Venice Biennale
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)64-66
Aantal pagina's3
TijdschriftReview of Architecture and Building Science
Volume65
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - jul. 2021

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cognitive aesthetics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit