Cogeneration of ethylene and electricity with oxidative methane coupling. A study of technical feasibility and economic merit

G.M.J.M. Swanenberg

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Originele taal-2Engels
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit