Cofactor regeneration in polymersome nanoreactors: Enzymatically catalysed Baeyer-Villiger reactions

S.A. Meeuwissen, A. Rioz-Martínez, G. de Gonzalo, M.W. Fraaije, V. Gotor, J.C.M. Hest, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

46 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cofactor regeneration in polymersome nanoreactors: Enzymatically catalysed Baeyer-Villiger reactions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology