Cofactor regeneration in polymersome nanoreactors: Enzymatically catalysed Baeyer-Villiger reactions

S.A. Meeuwissen, A. Rioz-Martínez, G. de Gonzalo, M.W. Fraaije, V. Gotor, J.C.M. Hest, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

47 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Enzymatically catalysed Baeyer-Villiger reactions were successfully performed making use of our novel cofactor regenerating nanoreactors. The system is based on intrinsically porous polymeric vesicles loaded with enzymes that are able to regenerate the cofactor NADPH.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)18923-18926
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Materials Chemistry
Volume21
Nummer van het tijdschrift47
DOI's
StatusGepubliceerd - 21 dec. 2011
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cofactor regeneration in polymersome nanoreactors: Enzymatically catalysed Baeyer-Villiger reactions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit