Coexistence of decentralized congestion control algorithms for V2V communication

Chetan Belagal Math, Hong Li, Luis F. Abanto-Leon, Sonia Heemstra De Groot, Ignas Niemegeers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Coexistence of decentralized congestion control algorithms for V2V communication'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen