Coding of open-ended carbon chains

M.J.E. Golay

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Coding of open-ended carbon chains'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie