Codebook-based Bayesian speech enhancement for nonstationary environments

S. Srinivasan, J. Samuelsson, W.B. Kleijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

116 Citaten (Scopus)
240 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Codebook-based Bayesian speech enhancement for nonstationary environments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen