Cobalt-catalyzed asymmetric hydrovinylation

D. Vogt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)7166-7168
TijdschriftAngewandte Chemie - International Edition
Volume49
Nummer van het tijdschrift40
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Cobalt-catalyzed asymmetric hydrovinylation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit