CO2 concentration of the surrounding air of sleeping infants inside a crib

Gert-Jan Braun, Wim Zeiler (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'CO2 concentration of the surrounding air of sleeping infants inside a crib'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen