Co-simulation results of a 60 GHz CMOS LNA integrated and packaged in gap-waveguide technology

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Co-simulation results of a 60 GHz CMOS LNA integrated and packaged in gap-waveguide technology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen