Co-simulation for performance prediction of innovative integrated mechanical energy systems in buildings

M. Trcka

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

689 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of the Built Environment
Begeleider(s)/adviseur
  • Hensen, Jan L.M., Promotor
  • Wetter, M., Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning8 okt 2008
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-1366-6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit