CO oxidation over a supported Pt catalyst : transient kinetics using temporal analysis of products (TAP).

A.H.J. Colaris, J.H.B.J. Hoebink, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'CO oxidation over a supported Pt catalyst : transient kinetics using temporal analysis of products (TAP).'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen