(co-)evolution in MDSE ecosystems

J.G.M. Mengerink

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

  210 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  TitelBenevol 2014 (Seminar on Software Evolution in Belgium and the Netherlands, Amsterdam, The Netherlands, November 27-28, 2014)
  RedacteurenM. Bruntink, T. Storm
  Plaats van productieAmsterdam
  UitgeverijCentrum voor Wiskunde en Informatica
  Pagina's1-2
  StatusGepubliceerd - 2014

  Citeer dit