Co-design of cyber-physical systems via controllers with flexible delay constraints

Dip Goswami, Reinhard Schneider, Samarjit Chakraborty

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

41 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Co-design of cyber-physical systems via controllers with flexible delay constraints'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen