CNET and APT : a comparison of two methods for measuring mental representations underlying activity-travel choices

O. Horeni, T.A. Arentze, B.G.C. Dellaert, H.J.P. Timmermans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

81 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'CNET and APT : a comparison of two methods for measuring mental representations underlying activity-travel choices'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Psychology