CN distribution in flame deposition of diamond and its relation to the growth rate, morphology, and nitrogen incorporation of the diamond layer

R.J.H. Klein-Douwel, J.J. Schermer, J.J. Meulen, ter

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  12 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'CN distribution in flame deposition of diamond and its relation to the growth rate, morphology, and nitrogen incorporation of the diamond layer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Chemische stoffen