Clusters en IOP's

L.A.G. Oerlemans, M.T.H. Meeus

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

In Innovatiegerichte Onderzoeksprogramma's (lOP's) staat clustervorming centraal. Het beeldverwerkingscluster en het Mens-Machinelnteractie-cluster zijn door de auteurs in kaart gebracht op typische cluster-aspecten, zoals kennisuitwisseling, samenwerking bij R&D en innovatie.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)D15-D19
Aantal pagina's5
TijdschriftEconomisch-Statistische Berichten
Volume85
Nummer van het tijdschrift4283
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit

Oerlemans, L. A. G., & Meeus, M. T. H. (2000). Clusters en IOP's. Economisch-Statistische Berichten, 85(4283), D15-D19.