Clustering van hoogopgeleiden in aantrekkelijke steden

I.V. Ossokina, C.N. Teulings, H.L.F. de Groot

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)305-305
Aantal pagina's1
TijdschriftEconomisch-Statistische Berichten
Volume101
Nummer van het tijdschrift4733
StatusGepubliceerd - 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit