Clustered VLIW architectures : a quantitative approach

A.S. Terechko

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

1019 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Corporaal, Henk, Promotor
  • Otten, Ralph, Promotor
  • Stravers, Paul, Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning6 feb 2007
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-1953-7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit