Cloud manufacturing service selection optimization and scheduling with transportation considerations: mixed-integer programming models

H. Akbaripour, M. Houshmand, T. van Woensel, N. Mutlu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

39 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Cloud manufacturing service selection optimization and scheduling with transportation considerations: mixed-integer programming models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen