Cloud based centralized task control for human domain multi-robot operations

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
354 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Cloud based centralized task control for human domain multi-robot operations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen