Closing open SDL-systems for model checking with DTSpin

N. Ioustinova, N. Sidorova, M. Steffen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Closing open SDL-systems for model checking with DTSpin'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen