Closed-loop identification of the time-varying dynamics of variable-speed wind turbines

J.W. Wingerden, van, I. Houtzager, F. Felici, M. Verhaegen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

39 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Closed-loop identification of the time-varying dynamics of variable-speed wind turbines'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen